Home skin care

Chăm sóc da tại nhà

Cho phép phân tích da dưới một loại thiết bị nhỏ gọn
tiện lợi, Muilli cung cấp giải pháp tùy chỉnh dưa trên
hình ảnh được phóng đại gấp 60 lần và 100.000 dữ liệu.

MUILLI

Máy phân tích da cầm tay và máy mát sa plasma

L° BALANCE MASK PACK

Gói mặt nạ chứa đầy tinh chất chức năng cho loại da của bạn

Skin Diagnosis

Để hiểu rõ làn da của mình

Bạn đang tiếp cận dễ dàng các mỹ phẩm trên thị trường và thử sử dụng các sản phẩm đa dạng. Nhưng không có nhiều cách để biết được tình trạng da của bạn thế nào.

Skin Management

Chăm sóc phù hợp với loại da

Chúng ta có thể dễ dàng thu nhập dữ liệu da của mình thông qua thiết bị chẩn đoán nhỏ gọn và tiện lợi. Chẩn đoán da hàng ngày giúp bạn theo dõi làn da của bạn thường xuyên hơn.

"Lillycover giúp bạn hiểu làn da bạn và
giúp phục hồi làn da khỏe mạnh."

Giá trị của Lillycover

Cửa hàng trực tuyến

Hãy tìm hiểu trực tuyến các sản phẩm
được chuẩn bị để chẩn đoán và chăm sóc da.

Giới thiệu về công ty

Lillycover là một công ty phát triển các giải
pháp với tính chân thực, cân nhắc để hiểu và
chăm sóc cho từng làn da.

Giải pháp chẩn đoán da cá nhân

Sử dụng thuật toán và dữ liệu lớn mà Lillycover
sở hữu để chẩn đoán da và đưa ra giải pháp phù hợp.

Thông tin mới

Hãy cùng nghe câu chuyện của Lillycover
thách thức làn da khỏe mạnh rạng ngời.

LILLYCOVER

Copyright, LILLYCOVER Corp. All rights reserved.

Home skin care

Chăm sóc da tại nhà

Cho phép phân tích da dưới một loại thiết bị nhỏ gọn tiện lợi, Muilli cung cấp giải pháp tùy chỉnh dưa trên hình ảnh được phóng đại gấp 60 lần và 100.000 dữ liệu.

MUILLI

Máy phân tích da cầm tay và máy mát sa plasma

L° BALANCE MASK PACK

Gói mặt nạ chứa đầy tinh chất chức năng cho loại da của bạn

Skin Diagnosis

Để hiểu rõ làn da của mình

Bạn đang tiếp cận dễ dàng các mỹ phẩm trên thị trường và thử sử dụng các sản phẩm đa dạng. Nhưng không có nhiều cách để biết được tình trạng da của bạn thế nào.

Skin Management

Chăm sóc phù hợp với loại da

Chúng ta có thể dễ dàng thu nhập dữ liệu da của mình thông qua thiết bị chẩn đoán nhỏ gọn và tiện lợi. Chẩn đoán da hàng ngày giúp bạn theo dõi làn da của bạn thường xuyên hơn.

"Lillycover giúp bạn hiểu làn da bạn và
giúp phục hồi làn da khỏe mạnh."

Giá trị của Lillycover

Cửa hàng trực tuyến

Hãy tìm hiểu trực tuyến các sản phẩm
được chuẩn bị để chẩn đoán và chăm sóc da.

Giới thiệu về công ty

Lillycover là một công ty phát triển các giải
pháp với tính chân thực, cân nhắc để hiểu và
chăm sóc cho từng làn da.

Giải pháp chẩn đoán da cá nhân

Sử dụng thuật toán và dữ liệu lớn mà Lillycover
sở hữu để chẩn đoán da và đưa ra giải
pháp phù hợp.

Thông tin mới

Hãy cùng nghe câu chuyện của Lillycover
thách thức làn da khỏe mạnh rạng ngời.

Copyright, LILLYCOVER Corp.
All rights reserved.