WE WILL FOLLOW UP YOUR SKIN CHANGE

Everyday change
We’ll help you understand language of skin.

Although skin condition changes every day, the way the skin expresses its state is limited. So we contemplate and study to let you understand your skin. Yes, we’ll help you understand language of skin. As your partner, Lillycover will make more efforts to support your skincare. Skincare, it’s never too late to start now. Why won’t you experience good changes of skin more and more with Lillycover?

Thay đổi mỗi ngày,
Hiểu ngôn ngữ của da

Tình trạng của da thay đổi mỗi ngày, nhưng cách mà da thể hiện tình trạng cho chúng ta là rất hạn chế. Vì vậy chúng tôi đã suy nghĩ và nghiên cứu để bạn có thể hiểu được làn da của bạn. Lilliputber sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp ích cho việc chăm sóc da với tư cách là đối tác của bạn. Chăm sóc da, từ bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Hãy cùng nhau trải nghiệm nhiều thay đổi tốt hơn về da.

2020
Chứng nhận Main Biz
Giải thưởng G-Fair xuất sắc nhất
lựa chọn doanh nghiệp ưu tú trong việc phát triển công nghệ tương lai

2019
Chứng nhận doanh nghiệp mạo hiểm
HongKong Global Sources Finalist Top 10

2018
Đạt được chứng nhận ISO 9001
Silicon Valley Women In Tech Global Female CEO 10
lựa chọn K-Global 300 thuộc Bộ Thông tin Khoa học và Công nghệ

2017
Giải thưởng xuất sắc nhất của cuộc thi sáng lập doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giải thưởng Thanh niên có triển vọng về dịch vụ tri thức thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp, Công nghiệp và Năng lượng
Thành lập Viện nghiên cứu phụ trợ doanh nghiệp toàn cầu
Giải thưởng Công nghệ tốt nhất

BE ORIGINAL & STAY HEALTHY

Sự kết hợp hoàn hảo cũng quan trọng như những nguyên liệu tốt nhất

Eventually,
we find the essence.

Just as people have different fingerprints, their personalities and hobbies are all different. Like someone sweats a lot or someone is sensitive to temperature. In this weather, what skincare are needed for your skin, what ingredients are right for your skin or so are decided by the conditions of everything. Many people don’t know about their skin. BalanX studies such skin problems and finds answers.

Giống như những dấu vân tay khác nhau của mỗi người
Cuối cùng cũng tìm được bản chất.

Giống như dấu vân tay của mỗi người, tính cách và sở thích đều khác nhau. Da cũng đổ mồ hôi nhiều hay nhạy cảm với nhiệt độ. Trong thời tiết gần đây, tất cả mọi thứ thay đổi và thay đổi tùy thuộc vào từng điều kiện một. Có nhiều trường hợp nhiều người không biết da của tôi thuộc loại nào và bỏ lỡ. BALANX nghiên cứu về vấn đề da và tìm ra giải pháp.

"Tôi muốn giúp mọi người hiểu và có được sự tự tin về làn da của mình.
Da của bạn là thứ duy nhất khó so sánh với người khác."

Sunhee An, CEO

Tụi mình đã mua mỹ phẩm ở chợ Chúng tôi đang sử dụng nhiều sản phẩm đa dạng và dễ dàng tiếp cận.

Nhưng không có nhiều cách để biết da của bạn đang ở trạng thái như thế nào. Tình trạng da thay đổi mỗi ngày, nhưng cách mà da thể hiện tình trạng da đối với chúng ta là rất hạn chế. Vì vậy chúng tôi cùng suy nghĩ và nghiên cứu để bạn hiểu làn da của bạn.

đội

Để phát triển một giải pháp da tốt hơn hôm nay cũng là những người nỗ lực.

An, Sunhee
CEO | Founder

Oh, Yuntaek
Senior Research Engineer

Ha, Boram
Strategic Planning Manager

Goo, So Hyeon
Strategic Planning Manager

Kim, Geumran
Senior Designer

Yoon, Seonghwan
Research Developer

Lee, Seunghee
Programmer

Kim, Yejin
Programmer

Kim, Juyeop
Programmer

Jeong, Yeonwoo
Programmer

Jeong, Yeonwoo
Programmer

Lee, Daehyun
Programmer

Min, Pokkee
Dermatologist

Kim, Keunyoung
Dermatologist

Lim, Sooja
Skin Care Coach

Hong, Hey
Skin Care Coach

cuộc phỏng vấn

Sử dụng phương pháp khoa học để tạo ra giải pháp chăm
sóc da cho mọi người
Sunhee An, CEO của Lillycover

Lillycover Co., Ltd.

CopyrightⓒLILLYCOVER Co., Ltd. All Rights Reserved.
VENTURE CENTER bldg., 13F, #41256, 475, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
Lillycover Co., Ltd. | Registration Number 650-87-00543

WE WILL FOLLOW UP
YOUR SKIN CHANGE

Everyday change
We’ll help you understand language of skin.

Although skin condition changes every day, the way the skin expresses its state is limited. So we contemplate and study to let you understand your skin. Yes, we’ll help you understand language of skin. As your partner, Lillycover will make more efforts to support your skincare. Skincare, it’s never too late to start now. Why won’t you experience good changes of skin more and more with Lillycover?

Thay đổi mỗi ngày,
Hiểu ngôn ngữ của da

Tình trạng của da thay đổi mỗi ngày, nhưng cách mà da thể hiện tình trạng cho chúng ta là rất hạn chế. Vì vậy chúng tôi đã suy nghĩ và nghiên cứu để bạn có thể hiểu được làn da của bạn. Lilliputber sẽ nỗ lực hơn nữa để giúp ích cho việc chăm sóc da với tư cách là đối tác của bạn. Chăm sóc da, từ bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Hãy cùng nhau trải nghiệm nhiều thay đổi tốt hơn về da.

2020
Chứng nhận Main Biz
Giải thưởng G-Fair xuất sắc nhất
lựa chọn doanh nghiệp ưu tú trong việc phát triển công nghệ tương lai

2019
Chứng nhận doanh nghiệp mạo hiểm
HongKong Global Sources Finalist Top 10

2018
Đạt được chứng nhận ISO 9001
Silicon Valley Women In Tech Global Female CEO 10
lựa chọn K-Global 300 thuộc Bộ Thông tin Khoa học và Công nghệ

2017
Giải thưởng xuất sắc nhất của cuộc thi sáng lập doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giải thưởng Thanh niên có triển vọng về dịch vụ tri thức thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp, Công nghiệp và Năng lượng
Thành lập Viện nghiên cứu phụ trợ doanh nghiệp toàn cầu
Giải thưởng Công nghệ tốt nhất

BE ORIGINAL &
STAY HEALTHY

Sự kết hợp hoàn hảo cũng quan
trọng như những nguyên liệu tốt nhất

Eventually,
we find the essence.

Just as people have different fingerprints, their personalities and hobbies are all different. Like someone sweats a lot or someone is sensitive to temperature. In this weather, what skincare are needed for your skin, what ingredients are right for your skin or so are decided by the conditions of everything. Many people don’t know about their skin. BalanX studies such skin problems and finds answers.

Giống như những dấu vân tay khác nhau của mỗi người Cuối cùng cũng tìm được bản chất.

Giống như dấu vân tay của mỗi người, tính cách và sở thích đều khác nhau. Da cũng đổ mồ hôi nhiều hay nhạy cảm với nhiệt độ. Trong thời tiết gần đây, tất cả mọi thứ thay đổi và thay đổi tùy thuộc vào từng điều kiện một. Có nhiều trường hợp nhiều người không biết da của tôi thuộc loại nào và bỏ lỡ. BALANX nghiên cứu về vấn đề da và tìm ra giải pháp.

"Tôi muốn giúp mọi người hiểu và có được sự tự tin về làn da của mình.
Da của bạn là thứ duy nhất khó so sánh với người khác."

Sunhee An, CEO

Tụi mình đã mua mỹ phẩm ở chợ Chúng tôi đang sử dụng nhiều sản phẩm đa dạng và dễ dàng tiếp cận.

Nhưng không có nhiều cách để biết da của bạn đang ở trạng thái như thế nào. Tình trạng da thay đổi mỗi ngày, nhưng cách mà da thể hiện tình trạng da đối với chúng ta là rất hạn chế. Vì vậy chúng tôi cùng suy nghĩ và nghiên cứu để bạn hiểu làn da của bạn.

đội

Để phát triển một giải pháp da tốt hơn hôm nay cũng là những người nỗ lực.

An, Sunhee
CEO | Founder

Oh, Yuntaek
Senior Research Engineer

Ha, Boram
Strategic Planning Manager

Goo, So Hyeon
Strategic Planning Manager

Kim, Geumran
Senior Designer

Yoon, Seonghwan
Research Developer

Lee, Seunghee
Programmer

Jeong, Yeonwoo
Programmer

Kim, Juyeop
Programmer

Kim, Yejin
Programmer

Lee, Daehyun
Programmer

Choi, Minjun
Programmer

Min, Pokkee
Dermatologist

Hong, Hey
Skin Care Coach

Hong, Hey
Skin Care Coach

Lim, Sooja
Skin Care Coach

cuộc phỏng vấn

Sử dụng phương pháp khoa học để tạo ra giải pháp chăm sóc da cho mọi người
Sunhee An, CEO của Lillycover

Lillycover Co., Ltd.

(주)릴리커버 CopyrightⓒLILLYCOVER Co., Ltd. All Rights Reserved.
VENTURE CENTER bldg., 13F, #41256, 475, Dongdaegu-ro, Dong-gu, Daegu, Korea
Lillycover Co., Ltd. | Registration Number 650-87-00543